Ένας ιστοχώρος Ορθόδοξου Χριστιανικού προσανατολισμού και προβληματισμού.Μια προσπάθεια για μέθεξη στην πνευματικότητα, στα ιερουργούμενα της Ορθόδοξης Λατρείας και στην Εκκλησιαστική Ζωή.ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Υπέρθυρο της εισόδου του Ναού

Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2010

Περί Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, γιὰ ἀκόμη μὶα χρονιά θὰ διανύσουμε τὴν Ἁγία καὶ μεγάλη Τεσσαρακοστή τοῦ Πάσχα.
Ὁ βασικός σκοπός τῆς Τεσσαρακοστῆς στὴν ἀρχαία Ἐκκλησία ἦταν ἡ κατάλληλη πνευματική προετοιμασία τῶν κατηχουμένων γιὰ τὸ Μυστήριο του Ἀγίου Βαπτίσματος, ποὺ τότε γινόταν τὴν Κυριακή τοῦ Πάσχα. Ἀλλά ἀκόμη καὶ για τους βαπτισμένους τότε καὶ γιὰ σήμερα, ποὺ ἡ Ἐκκλησία δὲν βαπτίζει πλέον σὲ μεγάλη ἠλικία, τὸ βασικό νόημα τῆς Τεσσαρακοστῆς παραμένει τὸ ἴδιο.
Διότι ἀν καὶ εἴμαστε βαπτισμένοι ἐκείνο ποὺ συνεχῶς χάνουμε λόγω τῆς ανθρώπινης αδυναμίας, εἶναι ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ λἀβαμε κατὰ τὴ βάπτισή μας, ἡ καθαρότητα τῆς ψυχής καὶ ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ μέσα μας καὶ στὴ ζωή μας. Ἔτσι τὸ Πάσχα γιὰ μᾶς εἶναι ἡ ἐπιστροφή στὸ Βάπτισμα, ἡ περίοδος κάθαρσης ἐσωτερικῆς, πνευματικῆς ἀναζωογόνησης, προσπάθεια ἐπανένωσης μας μὲ τὸν Θεό, ἀγώνας προσέλκυσης καὶ ἐπανάκτησης τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ• ἐπομένως ἡ Τεσσαρακοστή εἶναι ἡ προετοιμασία μας γι΄ αὐτὴν τὴν ἐπιστροφή, Ἀλλά καὶ δεξαμενή πνευματικότητος ἀπό τὴν οποία θα ἀντλοῦμε τον υπόλοιπο χρόνο, κυρίως σε περιόδους πνευματικῆς ξηρασίας.
Τὰ μὲσα τῆς προετοιμασίας αὐτῆς εἶναι ἡ προσευχή, ἡ νηστεία, ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ εγκράτεια, ἔντονος πνευματικός ἀγώνας καὶ ἔργα ἀγάπης στην καθημερινότητα μας. Κυρίως ὅμως ἡ σαρακοστιανή αὐτὴ προετοιμασία εἶναι μιὰ ἐμπειρία ποὺ βιώνεται μὲσα στὸ Ναὸ τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν πύκνωση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν καὶ τὴν ἔνταξή μας στὸ κατανυκτικό κλίμα τῆς περιόδου.
Ἱδιαίτερη ἔμφαση πρέπει νὰ δοθεῖ στὰ παρακάτω:
‣ Στὸν πρῶτο κατανυκτικό ἑσπερινό τῆς συγγνώμης τὴν Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, κατὰ τὸν ὁποῖο ἐπικαλούμαστε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ ζητοῦμε ἀλληλοσυγχώρεση ἀπὸ τοὺς συνανθρώπους μας.
‣ Στὶς προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες κὰθε Τετάρτη καὶ Παρασκευή. Εἶναι ἀκόμη μὶα εὐκαιρία γιὰ τακτική Θεία Μετάληψη, πάντα βέβαια μὲ τὴν ευλογία τοῦ Πνευματικοῦ μας.
‣ Στὶς πανέμορφες καὶ συγκινητικές τελετές τῆς λιτανείας τῶν ἱερῶν εἰκόνων, τὴν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 21 Φεβρουαρίου καὶ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, τὴν Κυριακή 7 Μαρτίου.
‣ Στὸν θεολογικότατο Μεγάλο Κανόνα, ποὺ θὰ ψαλεῖ τὴν Τετάρτη 17 Μαρτίου τὸ ἀπόγευμα.
‣ Στὴν ἔγκαιρη προσέλευσή μας στὸ μυστήριο τῆς μετανοίας καὶ ἐξομολογήσεως. Μὴν περιμένουμε νὰ πλησιάσουν οἱ τελευταίες ἡμέρες κατὰ τὶς ὁποῖες οἱ πνευματικοί εἶναι ἤδη κουρασμένοι ἀπὸ τὸ βεβαρυμμένο πρόγραμμα τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν.
Γιὰ ἀκόμη μὶα χρονιά Μεγάλη Τεσσαρακοστή! Ἀς μὴν χάσουμε τὴν εὐκαιρία ποὺ μᾶς προσφέρει καὶ φέτος ἡ Ἐκκλησία μας μὲ τὸν λειτουργικό πλοῦτο τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν καὶ τῆς μυστηριακῆς ζωῆς!
Ἀς ἀκολουθήσουμε τὸν Νυμφίο Χριστὸ στὴν σταυρική Του πορεία, νὰ σταυρώσουμε, νὰ νεκρώσουμε στὸν σταυρό τὸν κακό μας ἐαυτό, καὶ ἔτσι κεκαθαρμένοι καὶ ἀναζωογονημένοι πνευματικά νὰ ζήσουμε καὶ τὴν Ἀνάσταση. Ἀνάσταση δικὴ Του, ἀλλά καὶ δική μας Ἀνάσταση.

Καλή καί εὐλογημένη Σαρακοστή!