Ένας ιστοχώρος Ορθόδοξου Χριστιανικού προσανατολισμού και προβληματισμού.Μια προσπάθεια για μέθεξη στην πνευματικότητα, στα ιερουργούμενα της Ορθόδοξης Λατρείας και στην Εκκλησιαστική Ζωή.ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Υπέρθυρο της εισόδου του Ναού

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012

Η μεγάλη και επιφανής ημέρα του Κυρίου(Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ)
kord38«Λέγει ο μαρτυρών ταύτα· Ναι έρχομαι ταχύ. Αμήν, ναι έρχου Κύριε Ιησού. Και το Πνεύμα και η Νύμφη λέγουσιν· έρχου. Και ο ακούων ειπάτω· έρχου. Έρχομαι ταχύ· κράτει ό έχεις, ίνα μηδείς λάβῃ τον στέφανόν σου» (Αποκ. κβ' 20, 17 και γ' 11).
Τα γεμάτα από την έντονη και ενθουσιαστική εσχατολογική προσδοκία λόγια του προοιμίου του παρόντος ασφαλώς εφλόγιζαν τις καρδιές των Αποστόλων κατά ένα ξεχωριστό και μοναδικό τρόπο. Ήσαν οι αυτόπτες του Λόγου. Είχαν το ευλογημένο προνόμιο να δουν και να συναναστραφούν τον ενανθρωπήσαντα Υιό του Θεού. Αθύμησαν όταν χωρίστηκαν κι Εκείνος ανέβη «όπου ην το πρότερον». Έκτοτε ζούσαν με ένα πόθο. Να Τον δούν να έρχεται ένδοξος, θριαμβευτής, νικητής, βασιλεύς αιώνιος, «εν πάσῃ τη δόξη και τη δυνάμει αυτού». Με την ίδια προσδοκία έζησαν και ζουν όλοι οι άγιοι, πότε ο Θεός θα φανερωθεί για να γεμίσει τα σύμπαντα ευδοκίας και χαράς, για να τους συμπαραλάβει στη δόξα Του, για να ζήσουν αιώνια με τον ερασμιώτατο Νυμφίο της ψυχής τους, για να ατενίσουν την Θεία δόξα και μεγαλοπρέπεια, για να δουν καθαρώτατα του προσώπου Του το κάλλος, για να ακούσουν την ευκταία και μακαρία φωνή Του να τους λέγει: «εισέλθετε εις την χαρά του Κυρίου σας». «Ελατε οι ευλογημένοι του Πατέρα να κληρονομήσετε την ετοιμασμένη για σας βασιλεία».
Αυτή την μακαρία ελπίδα της θείας επιφανείας που υπάρχει μέσα στις ψυχές των πιστών ανθρώπων στηρίζει και επιβεβαιώνει η αγία Εκκλησία μας καθώς επαναλαμβάνει την διδασκαλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστου για την Δευτέρα και ένδοξη Παρουσία και επανεμφάνιση Του ενώπιον πάντων των Αγγέλων, ανθρώπων και δαιμόνων, την σημερινή Κυριακή της Αποκρέω. Αυτής της διδασκαλίας θα επισημαίνουμε ωρισμένα στοιχεία προς κοινήν ωφέλειαν και οικοδομήν όλων, αλλά και προς παρηγορίαν και πνευματικήν ευφροσύνην.

1. Δεν θα ήτο περιττό να επαναλάβουμε, ότι είμαστε βέβαιοι, πως ο Ιησούς Χριστός θα εμφανισθεί διά δευτέραν φοράν. Αυτό αποτελεί θεμελιώδη διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Γι᾽ αυτή μας μίλησε ο Ίδιος ο Ιησούς Χριστός, οι Αγγελοι κατά την ώραν της Αναλήψεώς Του στούς ουρανούς, και οι Απόστολοι και θείοι Μαθητές Του. Η μαρτυρία όλων δεν αφήνει σε κάθε καλοπροαίρετο και με αγαθή συνείδηση άνθρωπο περιθώρια αμφιβολιών και αντιρρήσεων. Μάλιστα δε και οι Προφήτες της Παλαιός Διαθήκης προλέγουν περί αυτής. Ο προφήτης Ιωήλ ονομάζει την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστου «ημέρα μεγάλη και επιφανή». Ομοίως και οι προφήτες Σοφονίας και Μαλαχίας.
Γνωρίζουμε ακόμη, ότι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας θα είναι πολύ διαφορετική από την πρώτη. Στην πρώτη ήλθε με δούλου μορφή· στην δεύτερη θα έλθει ως Θεός των πάντων. Ήλθε ταπεινός, θα επανέλθει ένδοξος και κραταιός. Ήλθε για να σώσει τον άνθρωπον, θα επανέλθει για να κρίνει τον κόσμον. Ήλθε σωτήρας και λυτρωτής και ευεργέτης, θα έλθει Κριτής απαραλόγιστος, Βασιλεύς αιώνιος, αδιαμφισβήτητος, κραταιός Κύριος και Δεσπότης. Ήλθε κρύπτων την Θείαν δόξαν και μεγαλοπρέπειάν Του, θα επανέλθει με απαστράπτουσα την δόξαν της θεϊκής μορφής Του.
Το πότε θα επιστρέψει γνωρίζει μόνον Εκείνος. Ωστόσον οι θεοφόροι Πατέρες μας πιστεύουν, ότι επειδή η δημιουργία του κόσμου άρχισε ημέρα Κυριακή, ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε ημέρα Κυριακή, το Πνεύμα το Άγιο κατέβη κατά την Πεντηκοστή και ήταν ημέρα Κυριακή, η Αποκάλυψις στον Ευαγγελιστή Ιωάννη εγένετο ημέρα Κυριακή και την ώρα της Θείας Λειτουργίας, ότι και η Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού θα γίνει ημέρα Κυριακή και σε ώρα της θείας Λειτουργίας, όταν οι πιστοί θα είναι συγκεντρωμένοι στο όνομά Του. Τοτε θα έλθει να τους παραλάβει μαζί Του στην αιώνια δόξα και ευφροσύνη.

2. Αυτή θα είναι η επισημότερη ημέρα για τον Θεό και για τους Αγγέλους, τους ανθρώπους και τους δαίμονες. Όταν ο Θεός θα φανερωθεί και πάντες θα Τον ιδούν πρόσωπον προς πρόσωπον. Αυτή θα είναι η εσχάτη Θεοφάνεια. Το γεγονός όμως αυτό, το μεγαλειώδες και συγκλονιστικό, θα συνοδεύεται από πλήθος άλλων επί μέρους γεγονότων, που θα προκαλούν θαυμασμό, έκπληξι, έκρηξι ανειπώτου και ανεκλαλήτου χαράς ή λύπης, ασύλληπτη ευτυχία ή δυστυχία. Και οι μεν δίκαιοι θα μακαρίζουν τους εαυτούς των που έζησαν με πίστι και ευσέβεια και είδαν τον Θεόν «καθώς εστί». Οι δε πονηροί θα συστρέφονται λυπούμενοι, ότι δεν αξιώθηκαν να γευθούν την χρηστότητα του Κυρίου και να γίνουν μέτοχοι των αιωνίων αγαθών.
Η εσχάτη αυτή Θεοφάνεια θα κρίνει τους ανθρώπους. Κι όσοι θα έχουν λάβει από την ζωή αυτή το Άγιο Πνεύμα και θα έχουν ενδυθεί τον Ιησού Χριστό θα έχουν παρρησία και θα εισέλθουν έτοιμοι στην «χαρά του Κυρίου». Όσοι όμως εραθύμησαν στην ζωή τους και δεν εφρόντισαν να αποκτήσουν δικαίωμα εισόδου εις την θείαν πανήγυριν θα αποκλεισθούν, επειδή ο Θεός ως καθαρός και άγιος δεν κοινωνεί με πονηρούς και ακαθάρτους.
Γι᾽ αυτό κι ο Κύριος μας ετονισε ή μας υπέδειξε με ποιές προϋποθέσεις θα αξιωθούμε να απολαύσουμε το μέγα εκείνο θέαμα και γεγονός της ημέρας εκείνης της φοβεράς. Με την τήρησι των δύο εντολών: «Να αγαπάς τον Κύριον τον Θεόν σου μ᾽ όλη την καρδιά σου, μ᾽ όλη την ψυχή σου, μ᾽ όλο το νου σου και μ᾽ όλη την δύναμή σου. Να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». Όταν αγαπάμε τον Θεό σημαίνει, ότι Τον σεβόμαστε, Τον εμπιστευόμαστε, τον αναζητάμε και θέλουμε να είμαστε κοντά Του, τηρούμε τις εντολές Του, αποδεχόμαστε την διδασκαλία Του, πράττουμε κατά το άγιο θέλημά Του, Τον ευχαριστούμε για τις δωρεές Του και Τον λατρεύουμε σ᾽ ολόκληρη την ζωή μας. Όταν αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας, τότε μοιραζόμαστε τα πάντα στη ζωή αυτή με τους άλλους. Αυτό μας εδίδαξε σήμερα ο Κύριός μας. Όπως Εκείνος μοιράσθηκε την δόξα Του με μας, ζητεί κι από μας να μοιραζόμαστε με τους αδελφούς μας την ζωή μας, τον χρόνο μας, τα χρήματά μας, τα αγαθά μας, τις ικανότητές μας, τα πάντα. Τότε θα Του μοιάζουμε και θα έχουμε θέσι στην βασιλεία Του.